Healing

Vad är healing?


Ordet ”healing” (eng) betyder ”läkning” och har funnits i olika kulturer runt om i världen i tusentals år.


Healing är en bred behandlingsform som jobbar med hela människan och behandlar sjukdomar och skapar välbefinnande genom att återställa balansen i sinne, själ och kropp. Det finns flera olika former av healing.


Vår kropp består av energi

Som går i olika bestämda flöden och dessa flöden kopplas samman genom sju chakran (energicentra) i vår kropp. Dessa chakran är kopplade till olika delar av kroppen och dess organ och omfattar också intellekt och känsloliv. Om obalans eller blockering uppstår i dessa energiflöden kan det göra dig sjuk. Healing kan lindra smärta och lösa upp blockeringar av energi.


Varje individ har en speciell vibration.

Varje störning eller sjukdom skapar en motsatt vibration eller en vibration som inte koordinerar med förhållandena i individens kropp, sinne och ande. Bristen på samordning ställer till problem för nervsystemet. Alla centra berörs då och du kan få huvudvärk, bli illamående, känna trötthet i ben och armar eller bli svullen i delar av kroppen.


All materia består av vibrerande atomer.

Våra sinnen använder vibrationer för vår varseblivning och förståelse av världen. När vi är tillsammans med andra sänder vi ut och uppfattar bra och dåliga vibrationer, och vi kan även känna vibrationer från djur, platser, saker och vädret.


Healing är en förändring av vibrationerna som sker inifrån, en harmonisering av kroppens levande vävnad med den skapande energin. Detta, som kan ske med hjälp av läkemedel, operation eller andra healingmetoder, innebär att kroppen anpassas så att vår inneboende kraft kan göra så att healing sker. En kropps andliga eller psykiska påverkan på en annan kropp kan därför åstadkomma läkedom hos en annan individ.


Distanshealing – hur fungerar det?


Healingens syfte är att lindra/bota sjukdomar, ta bort smärtor, rädslor och fobier genom att skapa balans i kroppen så att den kan läka sig själv.


Healing kan också användas för att bli av med blockeringar, ge livskraft och öka välbefinnandet. Healingen jobbar med hela människan, med både kropp och själ. Distanshealing fungerarlika väl som annan healing. Skillnaden är bara  att den som tar emot healingen kan göra det var som helst och vid den tidpunkt som passar, vilket är en fördel.


Reiki Healing 

Kostnad 800:-  45 min 


Reikihealing är skönt avslappnande och lindrar i akuta eller kroniska sjukdomar.Behandlar vardagsproblem som huvudvärk, sportskador, sår, ryggvärk och känsloliv mm.

Behandlingen är mycket behaglig och sker med handpåläggning.Förmedlar mediala budskap och samtalstund efter behandlingen.

Distans Deeksha Healing  

Investering 300:- 30  min   

Plats: Där du är

Tid för Healing ges efter övverrenskommelse.


Är energiöverföring av gudomlig energi som leder till tillväxt i medvetande. Förändringar i ens medvetande manifesterar sig på alla områden i våra liv, dvs. hälsa, välstånd, relationer och andlig tillväxt.


Vanligast är att deeksha ges via händerna som läggs på en persons huvud ungefär en minut.


Deeksha kan också ges genom ögonen, sång eller på distans. Det kan också ges till mottagaren utan beröring, via intention


Deeksha kan också användas som healing. Mottagaren fokuserar då på ett område som hon/han behöver hjälp med och ber om detta under deekshan session.


Deeksha/Oneness Blessing..och effekter

Öppnar dörrarna för enhetsmedvetande

Ökar upplevelsen av förening med allt omkring dig

Löser upp känslan av separation

Ökar förmågan att vara närvarande i nuet

Ökar kontakten med Alltet/Universum och ens egen Gudomlighet/Högre Jag

Väcker upp intelligensen

Förbättrar minnesförmågan

Förbättrar förmågan att lära sig

Balanserar hjärnans alfavågor

Skapar bättre synkronisering mellan hjärnhalvorna

Minskar det ”mentala tjattret” och gör sinnet till ett verktyg som man använder när det behövs

Skapar kärlek i relationer

Läker inre sår

Förbättrar lyssnandet

Hjälper till att kunna uppleva den andre

Väcker upp Hjärtat

Förstärker upplevelsen av vänskap

Ökar acceptansen och kärleken för dig själv som du är

Ökar vitaliteten

Läker kroppen genom att läka sinnet (psykosomatiska sjukdomar)

Förbättrar matsmältningen

Slappnar av kroppen

Hjälper till att känna kärlek och uppskattning för kroppen

Väcker upp kroppens energicenter (chakror)

Öppnar upp för yttre framgång

Skapar ett framgångsrikt medvetande

Tar bort blockeringar som hindrar framgång

Skapar en välståndsmentalitet


Änglahealing

Investering 900:- ca 45 min 


Är en mjuk avslappnande healing, Jag bjuder in änglarna under sessionen och tillsammans arbetar vi i rena och helande energier. Lugnande för kropp och själ och passar speciellt bra för dig som känner att du behöver komma ner i varv och stärka kontakten med änglarna och jag förmedlar de ev budskap som kommer upp. Kombineras även med Änglakort.

Kombinerad distanshealing


Deeksha Awareness Blessing Mottagaren fokuserar då på ett område som hon/han behöver hjälp med och ber om detta.

Guldhealing förvandlar allt negativt till positiv energi.

Reiki Ny energi, smärtlindring och läkning för din kropp och själ..


Hur går det till ?


Du investerar 300:- via Swisch eller till BG 849-0617


Foto:

MMS:ar ett foto på dig + namn till 070-3009627


Tid för Healing ges efter övverrenskommelse.


Plats: Där du är.


Healingstund: 30 minuter.

Ta dig bara stunden i stillhet när du tar emot healingenergin och låt den få sjunka in i kropp själ och medvetande.