Mer om Healing
Medium siare healer andevärlden seans meditation budskap tolkning

Medium Siare & Spirituell Healer 


HEALINGHEALING HJÄRTERUM 


En plats för helande och för människor att hitta sin sanna essens av livskraft.

När du besöker vår oas Hjärterum omges du av denna kraftfulla helande energi.

Här finner du att våra tekniker och helande metoder ger dig det du behöver för att finna harmoni i kropp sinne och själ. 


HEALING SKER NÄR HJÄRTA SINNE KROPP HARMONISERAS

I varje möte är utgångspunkten att varje person har unika behov och förutsättningar,  i en helhet där allt samverkar

och hör samman. Du kommer att ligga på en massagebänk i en fridfull miljö fullt påklädd. De flesta av oss har

avkopplande musik i bakgrunden för din skull men det går alldeles utmärkt utan.

Egentligen borde alla prova healing.

Det är en behaglig och mild behandlingsform som stärker din egen

läkningsförmåga genom att lösa upp fysiska, mentala och emotionella blockeringar.

Healern är endast en vägledare i ett flöde av energi så att du som individ får en potentiell möjlighet att

uppnå högre välbefinnande och som tillåter energin att flöda dit den behövs. Healing kan även ges och tas emot via distans.

Skillnaden är bara att den som tar emot healingen kan göra det var som helst och vid den tidpunkt som passar, vilket är en fördel.


Vi använder oss även av fler olika kraftfulla tekniker metoder och energiflöden i olika former av kroppsbehandlingar.

Alltid utifrån dina önskemål och förutsättningar. Reiki healing klassas idag av Skatteverket som rehabiliterande friskvård.


HEALING ÄR ÅTERSKAPANDE AV ENERGI


Varje individ har ett mänskligt hjärtfält som omger deras kropp, Ett elektromagnetiskt fält av energi som flödar genom hjärtat .

Detta fält är ett slags signalnätverk som påverkar våra mentala och fysiska processer, liksom vår emotionella hälsa.


Hjärtfältet sträcker sig runt oss i alla riktningar inom ett intervall av femton till tjugofem meter och interagerar med jordens elektromagnetiska fält, liksom de elektromagnetiska fälten som flödar genom andra levande varelser

- inte bara människor utan också djur och växter och all materia.


Genom detta energifält sker alla former av inre och yttre läkningsprocesser.

När energifältet är i obalans, påverkade av våra tankar känslor och kroppsliga besvär, trauman ,förluster och

smärtsamma upplevelser. Så behöver vi finna metoder av healing som stödjer till ett självläkande som

balanserar upp energifältet i kroppen sinnet och själen igen.


Här ger vi Dig kraftfull healing med metoder och tekniker som balanserar,

harmoniserar, stärker upp och ger återhämtning av ny energi.

För din fysiska kropp sinne och själ. 


Hjärtats intelligens

Det elektromegnetiska fältet av energi , är hjärtats förmåga att ge oss tillgång till vår djupaste

intuition, som integrerar fysisk, mental, känslomässig och andlig intelligens. När du är medveten om detta kan du dra nytta av det och utnyttja din hjärtintelligens för många olika områden i ditt liv, såsom din kreativitet, intuition, andliga och kognitiva förmågor.


Quantum Healing Hypnosis Technique℠

Gör det möjligt för människor att få tillgång till en del av sig själva som innehåller alla svar.

Vissa människor kallar detta det högre jaget, över själen, det supermedvetna. Med QHHT® kan du få en mycket

tydligare förståelse för varför saker och ting är som de är - och i slutändan skapa förändring inom dig själv. 


Naturlig Healing Självläkning 

Naturen är en stor källa för livsenergi och det känner de flesta till. När vi vistas i naturen är det som om själen

får utrymme och kan expandera. Healing handlar om att bli medveten om livets mystik och naturens magi

och vår kropp sinne och själ vill leva i det naturliga flödet av livsharmonin. 


Naturen speglar vår själ

Naturen speglar vår själ som är vår unika essens av ljus och varande som finns i djupet inom oss.

I all världens tider har naturfolk hämtat andlig kraft från naturen. Växtriket ger oss medicin, djurriket ger oss kraft och mineralriket ger oss ljus. 


Att lära sig att lyssna på sitt hjärtas intelligens är faktiskt det mest värdefulla vi kan göra i livet.


Hjärtat förbinder oss med vårt innersta jag, vår intuition och våra känslor.  


Mönstret för våra hjärtslag kan till och med berätta för oss hur vi känner oss känslomässigt.


Andlig Healing

Andlig intelligens kallas också själens visdom, men det går mycket längre än så. När vi genom vår hjärtintelligens kan dra nytta av universums visdom, dvs den kollektiva intelligensen som omger oss.

 

Här i det omgivande kollektiva fältet där vi alla är ett i energiskt laddat fält som förbinder allt i vårt universum. Finner vi andevärlden änglar guider mästare och helande team. 


Koherens-Inre Balans 

När du använder din hjärtintelligens och upplever ett tillstånd av hjärtkoherens kan hjärtat förena alla centrala system i kroppen och föra dem till ett tillstånd av sammanhang.


Denna koherens är psykofysiologisk till sin natur, så inte bara fysisk utan också mental.


I ett tillstånd av sammanhang känner vi oss fridfulla och har en mer anmärkningsvärd förmåga att acceptera allt som det kommer till oss. Vi kan bättre hantera negativitet eller mindre trevliga saker som händer oss. Detta leder oss till ett avslappnat tillstånd, vilket ökar vår motståndskraft i livet.


Denna motståndskraft manifesterar sig i en mer sammanhängande hjärtrytmvariation.


Positiva känslor

Genom att leva utifrån en känsla av kärlek, medkänsla och tacksamhet kan vi låta vår hjärtintelligens fungera optimalt för oss.  Dessa känslor främjar hjärtats sammanhang och ger bättre tillgång till vår hjärtintelligens.


Naturligtvis kommer det att finnas de som säger: "Ja, men tänk om jag känner mig oälskad ?"

En känsla är alltid en följd av tanken. Du kan alltid bestämma dig för att må bra med dig själv och ersätta den obehagliga tanken med en positiv tanke och känsla.


Detta beror på att kroppen inte vet skillnaden mellan ett föreställt tillstånd och verklighet. 


Ta vara på din Livskraft 

Genom att leva utifrån en känsla av kärlek, medkänsla och tacksamhet kan vi tillåta vårt hjärtats intelligens att visa 

fler förmågor än vi ens kan föreställa oss.


Med enkla men ändå mycket effektiva tekniker kan du utnyttja din egen hjärtintelligens och maximera fördelar som:


* Förmågan att fatta bättre beslut i ditt dagliga liv baserat på dina intuitiva förmågor.


* Mer frid i ditt inre, så att du inte i onödan slösar energi på frustration, ilska och negativitet.


* Bättre och harmoniska relationer.

Mer stabila känslor än du var van vid tidigare.


* Mindre stress och istället mer lugn, livslycka

och uppskattning.


* Förbättrad mental fokus och klarhet.

Din hjärtintelligens styr och fungerar sedan i harmoni med de andra formerna av intelligens som arbetar inom ditt väsen (mental, emotionell och fysisk intelligens) och ökar din förståelse av världen och din plats i den. Det ökar också din prestation inom områden som högordningstänkande, kreativitet och (avgörande) intuition.


Hjärtintelligens blir intuitiv intelligens när vi inser att hjärtat är portalen till det oändliga Sinnet.

Livsrytmen

Detta elektromagnetiska fält i det mänskliga hjärtat fungerar som en energivåg. Som innehåller information som genererar en allmän signal, som synkroniseras med hela organismen genom ett flöde av energi. Som strålar ut från vårt hjärta för att interagera med de andra organen och strukturerna.


Så utövar det rytmiska fältet ett kraftfullt inflytande i de funktionella processer som förekommer i hela kroppen, och som fungerar som ett informationsnätverk genom en viktig koppling av hjärnans hastigheter med hjärtans hastighetsaktivitet, vilket förklarar hur känslorna av kärlek, tryck och andningsrytmen kombineras med hjärtfrekvensen.

Södra Stapeltorgsgatan 3A
802 52 GÄVLE

KONTAKT 

hjarterum@irjaberg.se

070-300 96 27